O nas

Ekoklub to organizacje społeczne o demokratycznej strukturze, powoływane przez młode osoby w celu poprawy warunków życia społeczności lokalnej.
  Ekokluby współdziałają z innymi instytucjami lokalnymi, zachęcając mieszkańców do zaangażowania się w realizację projektów poprzez wspólne kampanie informacyjno-edukacyjne oraz promocję aktywności.

Misją Ekoklubów jest poprawa jakości życia społeczności poprzez:

 •   budzenie i rozwijanie w mieszkańcach potrzeby udziału w procesie rozwiązywania problemów mających bezpośredni wpływ na kondycję środowiska
 • promocja działań   wpływających na poprawę warunków życia społeczności oraz ochrona zasobów naturalnych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • edukacja ekologiczną młodzieży, aby w przyszłości osoby te stały się agentami zmiany nawyków i postaw na bardziej przyjazne środowiska

Programy realizowane przez Ekokluby

W każdym kraju Ekokluby realizują inne programy, w zależności od potrzeb i problemów danej społeczności. Wiele obszarów tematycznych jest wspólnych, najczęściej realizowane działania dotyczą:


 • zarządzania odpadami (segregacja, odzysk, edukacja)

 • tworzenia zielonych miejsc w miastach (sadzenie drzew)

 •   zrównoważonego używania wody pitnej

 

 •   profilaktyki nałogów oraz zdrowego trybu życia (w tym właściwej diety)
  ocieplenia klimatu

 •    profilaktyki związanej z chorobą dengue

 • agroturystyki i zielonej turystyki (aktywnego spędzania czasu wolnego )